Máster Em Fundamentos da Responsabilidade Civil                             Máster en Proceso Penal y Garantismo